První pracovní den v měsíci po uvedení nového programu mají naši předplatitelé přednostní právo na rezervaci vstupenek. Druhý pracovní den v měsíci se předprodej uvolní pro všechny diváky.